Forside

Velkommen!På denne og de øvrige sider får du nogle kortfattede beskrivelser og praktiske informationer om mit arbejde og hvad jeg tilbyder.


Jeg er privatpraktiserende psykolog, og har gennem mere end 30 år arbejdet med især kropsorienteret terapi, supervision og undervisning.


Tre oprindelige kilder i min uddannelse - den akademiske psykologi fra universitetet, kropsterapeutisk træning fra flere institutter, og meditativ praksis fra Vækstcenteret - er flydt sammen til én strøm.

Den sammenhæng afspejler sig i alle aspekter af mit arbejdsfelt.


Tremåneders retreat


Fra 1. april til 30. juni deltager jeg i et tremåneders retreat. Derfor kan jeg desværre ikke svare på henvendelser i den periode.

COVID-19


Væsentlige retningslinjer for privatpraktiserende psykologer.

Dansk Psykologforening skriver i en mail 7. januar 2021:


 • Som udgangspunkt skal klienter med mistanke om eller bekræftet COVID-19 ikke ses i psykologpraksis.
 • Der skal holdes to meters afstand i alle situationer, herunder venteværelser og sessioner, både i forbindelse med individuel behandling og gruppebehandling.
 • De grundlæggende og vigtigste midler til smitteforebyggelse er korrekt håndhygiejne, rengøring og afstand.
 • Risiko for smittespredning i venteværelse bør minimeres ved smitteforebyggende tiltag, fx ved at sikre to meters afstand mellem siddepladser; fjerne aviser og blade; foretage hyppig rengøring samt sikre tilgængelighed af håndsprit.
 • Gruppeaktiviteter kan afholdes, men skal tilrettelægges under hensyntagen til minimering af risikoen for smittespredning, ved bl.a. to meters afstand mellem deltagere. Privatpraktiserende psykologer er undtaget fra forsamlingsforbuddet, hvorfor der kan afholdes gruppekonsultationer med mere end fem tilstedeværende, hvis det er muligt under hensyntagen til afstandskravet.


Særligt om brug af mundbind

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser til Dansk Psykolog Forening, at i konkrete behandlingssituationer som fx psykoterapi eller lignende, hvor det er afgørende, at behandleren kan se patientens ansigt eller omvendt, kan der være tale om en anerkendelsesværdig årsag til helt eller delvist at fjerne mundbindet.

Mit arbejdsfelt


 • Kropsorienteret psykoterapi 

 • Eksistentiel integration

 • Praksissamtaler

 • Supervision

 • Undervisning

 • KursusvirksomhedLæs mere om hver især på de enkelte sider.


Om nedlukningen annonceret 16. december 2020 hedder det:


For så vidt angår lukning af liberale serviceerhverv fra den 21. december 2020, kan henvises til, at restriktionerne ikke gælder for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i (...).