Forside

Velkommen!På denne og de øvrige sider får du nogle kortfattede beskrivelser og praktiske informationer om mit arbejde og hvad jeg tilbyder.


Jeg er privatpraktiserende psykolog, og har gennem mere end 30 år arbejdet med især kropsorienteret terapi, supervision og undervisning.


Tre oprindelige kilder i min uddannelse - den akademiske psykologi fra universitetet, kropsterapeutisk træning fra flere institutter, og meditativ praksis fra Vækstcenteret - er flydt sammen til én strøm.

Den sammenhæng afspejler sig i alle aspekter af mit arbejdsfelt.


COVID-19


Mens coronavirus stadig har sit tag i verden er jeg opmærksom på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger til, hvordan man sikkert kan omgås hinanden. Afstand, anvendelse af håndsprit og god hygiejne er selvfølgelig standart i min konsultation.

Brug af mundbind, mens konsultationen står på, er dog ikke nødvendigt.

I november udsendte Dansk Psykolog Forening i en mail bl.a. denne præcisering:


Dansk Psykolog Forening har modtaget en konkretisering fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende brug af mundbind i forbindelse med behandling face-2-face.

Ministeriet oplyser, at i konkrete behandlingssituationer som fx psykoterapi eller lignende, hvor det er afgørende, at behandleren kan se patientens ansigt eller omvendt, kan der være tale om en anerkendelsesværdig årsag til helt eller delvist at fjerne mundbindet/visiret, jf. bekendtgørelsens § 6. Det vil være en konkret faglig vurdering, hvornår der er tale om en anerkendelsesværdig årsag i forbindelse med en konkret behandlingssituation.

I disse situationer bør der være skærpet opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at der holdes 1-2 meters afstand.

Mit arbejdsfelt


  • Kropsorienteret psykoterapi 

  • Eksistentiel integration

  • Praksissamtaler

  • Supervision

  • Undervisning

  • KursusvirksomhedLæs mere om hver især på de enkelte sider.


Erik Elnegaard

psykolog


cand. psych. Århus Universitet (1985)


privatpraktiserende psykolog (1987)


autoriseret af psykolognævnet


specialist i psykoterapi og supervision

mobil

+45 29 36 94 01


e-mail

erikelnegaard@mail.tele.dk


konsultation

Vækstcenteret

Rørbækvej 10

8766 Nørre Snedebank

4727 3693 110106


cvr.nr.

69 55 20 56


postadresse

Erik Elnegaard

Solbakkevej 9

8766 Nørre Snede

© Copyright. All Rights Reserved.