Kurser

Undervisning, kurser og træning 

 

Undervisning har for mig været en gennemgående aktivitet i udfoldelsen af mit arbejdsliv siden midt 80'erne. Gennem årene har jeg undervist i mange forskellige sammenhænge, ofte sundhedspersonale, socialarbejdere, pædagoger, psykologer, m.fl., men også blandede grupper med mange forskellige fag repræsenteret.

 

Selv om både formen og indholdet naturligvis varierer efter sammenhængen, afspejler undervisningen generelt et karakteristisk vandmærke. Det består af integrationen mellem det psykologfaglige grundlag, kropspsykoterapeutiske metoder, og erfaringer fra eksistentiel fordybelse med indre øvelser og meditation.

 

Enkelte kursusforløb arrangerer jeg selv, men oftest underviser jeg på bestilling fra andre arrangører.



På Vækstcenteret


Siden 1990 har jeg som fast underviser for Fonden Vækstcenteret fortløbende afholdt kurser.

Her underviser jeg ofte på introduktionskurser, i sammenhænge mellem terapi, selvudvikling og meditation, i mandalapraksis, og i meditation integreret med hverdagslivet.

Som noget forholdsvis nyt leder jeg ligeledeet 5-dages  retreat en gang om året (se nedenfor).

 

Aktuelt er det 1-årigt forløb (3 x 3 dage) med titlen Meditation og mandalapraksis i gang; næste kursus er 2. - 4. december 2022.

Her optages ingen nye deltagere.


Desuden videreføres forløbet Meditation i balance 5.

Næste kursus finder sted fredag 16. - søndag 18. september 2022.

Enkelte nye tilmeldinger er mulige.



Et toårigt forløb Ungdom og meditativ praksis (sammen med Helen Gamborg, Maria Dybvad og Gull-Maja La Cour med Jes Bertelsen som gæstelærer) begyndte 22.-24. oktober 2021.

Andel del med 3. og 4. kursus begynder 7.-9. oktober 2022.



For tredje gang finder Fem retreatdage på Vækstcenteret sted næste gang 27. september til 2. oktober 2022.


Interesserede henvises til Vækstcenterets hjemmeside:

www.vaekstcenteret.dk

 


DPSK


Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi planlægger afholdelsen af et todages kursus i København 26.-27. november 2022.

Annonceringen finder sted efter sommerferien.



Eget regi

I mit eget regi, men i Vækstcenterets lokaler, afholder jeg Eksistens, kropsterapi og meditation (EKM) - en træningsgruppe for psykologer, der forløber på 12. år.

Næste samling i 2022:


Søndag 6. november kl. 19.30 – onsdag 9. november kl. 16.00.


Der optages ingen nye medlemmer.




 

   Emner og indhold 



  • grundlæggende træning i kropsorienteret metode og praksis

  • kropsterapeutisk metode og praksis i arbejde med traumer og PTSD

  • introduktion til indre øvelser og neutral iagttagelse

  • indre den sammenhæng mellem terapi, selvudvikling og spirituel praksis

  • meditation i eksistens og hverdagsliv

  • mandalapraksis og helheds-perspektiver

  • m.m.





Bestilling


Undervisning, træningsgrupper og kurser kan bestilles med ovenstående eller lignende indhold og emnekreds. 


Undervisning vil i nogle tilfælde kunne foregå på Vækstcenterets kursusejendom Sol15 i Nørre Snede.



Pris


Prisen for en- eller flerdages kurser afhænger af deltagerantal, rammesætning, praktiske forhold m.m. og aftales derfor særskilt.