Kurser

Undervisning, kurser og træning 

 

Undervisning har for mig været en gennemgående aktivitet i udfoldelsen af mit arbejdsliv siden midt 80'erne. Gennem årene har jeg undervist i mange forskellige sammenhænge, ofte sundhedspersonale, socialarbejdere, pædagoger, psykologer, m.fl., men også blandede grupper med mange forskellige fag repræsenteret.

 

Selv om både formen og indholdet naturligvis varierer efter sammenhængen, afspejler undervisningen generelt et karakteristisk vandmærke. Det består af integrationen mellem det psykologfaglige grundlag, kropspsykoterapeutiske metoder, og erfaringer fra eksistentiel fordybelse med indre øvelser og meditation.

 

Enkelte kursusforløb arrangerer jeg selv, men oftest underviser jeg på bestilling fra andre arrangører.På Vækstcenteret


Siden 1990 har jeg som fast underviser for Fonden Vækstcenteret fortløbende afholdt kurser.

Her underviser jeg ofte på introduktionskurser, i sammenhænge mellem terapi, selvudvikling og meditation, i mandalapraksis, og i meditation integreret med hverdagslivet.

Gennem flere år har jeg ligeledes afholdt et 5-dages retreats en gang om året (se nedenfor).

 Forløbet Meditation i balance videreføres med nye kurser.

Næste kursus - det syvende i rækken - finder sted fredag 6. - søndag 8. oktober 2023.

Ingen nye tilmeldinger.Et toårigt forløb Ungdom og meditativ praksis (et samarbejde mellem Helen Gamborg, Maria Dybvad og Gull-Maja La Cour med Jes Bertelsen som gæstelærer) begyndte 22.-24. oktober 2021.

Det 5. kursus i rækken afholdes 10. - 12. november 2023.For fjerde gang finder Fem retreatdage på Vækstcenteret sted.

Retreatet afholdes 24. til 29. oktober 2023, og er stadig åbent for tilmeldinger.


Et nyt forløb med titlen Meditationes brændstof begynder 8. - 10. marts 2024; kurset er åbent for tilmeldinger.Interesserede henvises til Vækstcenterets hjemmeside:

www.vaekstcenteret.dk

 Eget regi

I mit eget regi, men i Vækstcenterets lokaler, afholder jeg Eksistens, kropsterapi og meditation (EKM) - en træningsgruppe for psykologer, der forløber på 12. år.

Næste samling i 2023:


Søndag 19. november kl. 19.30 – onsdag 22. november kl. 16.00.


Der optages ingen nye medlemmer.
 

   Emner og indhold   • grundlæggende træning i kropsorienteret metode og praksis

  • kropsterapeutisk metode og praksis i arbejde med traumer og PTSD

  • introduktion til indre øvelser og neutral iagttagelse

  • indre den sammenhæng mellem terapi, selvudvikling og spirituel praksis

  • meditation i eksistens og hverdagsliv

  • mandalapraksis og helheds-perspektiver

  • m.m.

Bestilling


Undervisning, træningsgrupper og kurser kan bestilles med ovenstående eller lignende indhold og emnekreds. 


Undervisning vil i nogle tilfælde kunne foregå på Vækstcenterets kursusejendom Sol15 i Nørre Snede.Pris


Prisen for en- eller flerdages kurser afhænger af deltagerantal, rammesætning, praktiske forhold m.m. og aftales derfor særskilt.