Supervision

KROPSORIENTERET SUPERVISION                                                          

Det kropsorienterede fokus i supervision har sit naturlige udgangspunkt i kropspsykoterapeutiske perspektiver og arbejdsmetoder.

Kropsterapeutiske skoler har udviklet værktøjer baseret på forskellige former for viden om og forståelse af kroppens struktur og udtryk. Det er en del af grundlaget for psykologiske modeller.

Disse værktøjer kan umiddelbart omsættes til den særlige relation, der kendetegner et supervisionsforhold. 

 

Inddragelse af kroppens signaler opleves ofte som en nuancering og berigelse af den ellers ensidige, sproglige udveksling og stillesiddende form, som traditionel supervision kan være præget af. Supervisionsrummet udvides med en ekstra dimension.


Gennem opmærksomhed i kroppen og på dens bevægelsesimpulser er det muligt at kommunikere meget direkte både med det fastlåste, det rationelle, det konventionelle – og med det livgivende, det irrationelle, det overraskende nye.

 

Det er dog ikke en forudsætning eller nødvendigt at have kendskab til kropspsykoterapeutiske erfaringer og metoder.

Supervisionsprocessen kan lige så vel tage udgangspunkt i en mere sædvanlig supervisionsmetode.

 

 

 

En supervisionsgruppe for yngre psykologer begyndte i efteråret 2022.

De næste tre hele dage fra kl. 9:00 - 16:00 afholdes på disse dage:


27. februar 2023

1. maj 2023

30. maj 2023


Der optages ingen nye medlemmer i supervisionsgruppen.


Til gengæld er der mulighed for etableringen af en ny gruppe med typisk fem deltagere.


 

Arbejder - siden begyndelsen af 2022 - som ekstern supervisor på Hospice Sydvestjylland.

 

Individuelt eller gruppe


Supervision kan foregå individuelt, for to kolleger, eller i mindre grupper.


Alle uddannede faggrupper er velkomne: psykologer, psykoterapeuter, læger, socialrådgivere, pædagoger, m.fl.


Arbejdsgrupper eller teams, der ønsker ekstern supervision på deres arbejdsplads, er ligeledes velkomne til at henvende sig.
For psykologer


Med uregelmæssige mellemrum oprettes supervisonsgrupper for 

psykologer. Grupperne kan have

forskellige formål:


  • løbende supervision
  • faglig-personlig udvikling
  • opnåelse af autorisation
  • specialistgodkendelse i psykoterapi

 


 

Pris og betaling

 

En individuel session varer normalt 1 ½ time, og koster 1.800 kr.

 

Betaling sker via MobilePay (jeg skriver en dagsdatokvittering), eller via bankoverførsel (jeg sender månedligt en faktura, hvis du har brug for en sådan).


Prisen for deltagelse i grupper aftales særskilt, da den afhænger af deltagerantal, omfang, indhold, m.m.Afbud


Eventuelt afbud kan ske via sms eller sendes på mail senest dagen før inden kl. 12 middag.


Efter dette tidspunkt forfalder hele beløbet til betaling.


Aftalte tider kan - om nødvendigt - efter fælles aftale i øvrigt justeres, når blot det sker i god tid.