Terapi

KROPSORIENTERET TERAPI

 

 

I daglig tale er det en sandhed, at kroppen taler sig eget sprog. Det er ofte et sprog, der modificerer dét, der udtrykkes med ord, eller ligefrem afslører den begrænsede sandhed heri. Kroppens sprog udtrykker organismens sandhed.


Jeg tilbyder individuelle sessioner med et kropsorienteret fokus overvejende til mennesker, der allerede har erfaring med terapi og personlig udvikling.


En terapeutisk forandringsproces med kropslig forankring har flere lag og mange aspekter. I forbindelse med en given problemstilling eller følelse eller tilstand, fx. at sanse sin krop, fornemme musklers eller hele kropsområders spændingstilstand, mærke åndedrættets musik, registrere kroppens bevægelsesimpulser, afprøve nye mere hensigtsmæssige bevægelser - og meget mere. 


Sammen med kropsorienterede metoder kan eksistentielle perspektiver være en integreret del af arbejdsformen, ligesom forslag til øvelser og fokus mellem sessionerne kan indgå.
Rammer for en aftale


En aftale om terapi kan i nogle tilfælde handle om meget korte forløb (tre til fem sessioner), og mange andre gange er en kontrakt om længerevarende forløb relevant.


Kommer du første gang, drejer kontakten sig om en afklaring vedrørende temaet eller problemstillingen som du kommer med, om hvad du ønsker og hvad jeg kan tilbyde i den sammenhæng.


På den baggrund - hvis vi begge oplever det frugtbart - kan vi aftale en ramme om forløbet og konkret planlægge sessionerne et stykke frem i kalenderen.


Når forløbet på et tidspunkt finder sin naturlige afslutning, afrunder vi sammen således at ingen mulige hængepartier efterlades uafsluttede.

Ethvert forløb fortjener en klar begyndelse og en tydelig afslutning.


     Indhold og temaer 


  • kropsorienteret forløsning af choktraumer 

  • bearbejdning af terapeutiske grundtemaer

  • opvækst, tilknytning, relationer og kontakt

  • karakterstrukturer og selvbeskyttende forsvar

  • kæreste- og parforholdsbesvær

  • tab, sorg og kriser

  • arbejdsrelateret stress

  • m.m.

Pris og betaling

 

En individuel session varer normalt 1 ½ time, og koster 1.650 kr.

 

Betaling sker via MobilePay (jeg skriver en dagsdatokvittering), eller via bankoverførsel (jeg sender månedligt en faktura, hvis du har brug for en sådan).


 

Afbud


Eventuelt afbud kan ske via sms eller sendes på mail senest dagen før inden kl. 12 middag.


Efter dette tidspunkt forfalder hele beløbet til betaling.


Aftalte tider kan - om nødvendigt - efter fælles aftale i øvrigt justeres, når blot det sker i god tid.