Konsultation

EKSISTENTIEL INTEGRATION

 

Eksistentiel integration drejer sig om en indre sammenhæng mellem terapi, selvudvikling og meditation, levendegjort i ens hverdag.


Det handler om at integrere alle personlighedens lyse og mørke, høje og lave facetter i en helhed, og dermed få skabt yderligere sammenhæng i et større eksistentielt perspektiv. 


Introduktion til arbejdet med mandalastruktur og tilsvarende visualiseringspraktikker kan eventuelt indgå.


Aftaler om sessioner eller et forløb i personlig udvikling og eksistentiel integration forudsætter som udgangspunkt, at man allerede har en udstrakt terapeutisk erfaring.




PRAKSISSAMTALE


Har man en meditiv praksis introduceret af Jes Bertelsen, er der mulighed for at få konkret sparring på ens praksis med indre øvelser og meditation.


Det kan bl.a. handle om tilbagemeldinger og justering af måden, man praktisere på, og - med eksistentiel integration som perspektiv - at få sin meditative praksis i balance med sit livs grundtemaer og understrømme, som de kommer til udfoldelse i hverdagen.

 

 

 

   Indhold og temaer



  • personlig integration i eksistentielt perspektiv

  • helhed mellem lys og mørke, højt og lavt

  • visualiseringspraktikker og mandalaarbejde

  • indre sammenhæng

  • eksistens og hverdag


  • indre øvelser og meditation

  • sparring, tilbagemelding og justering

  • spirituel praksis i balance med hverdagen



Pris og betaling

 

En individuel session varer normalt 1 ½ time, og koster 1.650 kr.

 

Betaling sker via MobilePay (jeg skriver en dagsdatokvittering), eller via bankoverførsel (jeg sender månedligt en faktura, hvis du har brug for en sådan).



Afbud


Eventuelt afbud kan ske via sms eller sendes på mail senest dagen før inden kl. 12 middag.


Efter dette tidspunkt forfalder hele beløbet til betaling.


Aftalte tider kan - om nødvendigt - efter fælles aftale i øvrigt justeres, når blot det sker i god tid.